Raporty - Raporty opracowane przez różne instytucje

Raport WHO " Night Noise Guidelines for Europe"  (PDF)

Raport Senacki "Zagrożenie Hałasem" (PDF)