Raporty - Raporty opracowane przez Koalicję

Raport "Nocne Życie Miast, a Problem Hałasu - Rozwiązania Międzynarodowe"  (PDF)

Raport "Wpływ Hałasu Generowanego przez Kluby na Jakość Życia Mieszkańców Warszawy"  (PDF)