Raporty - Informacje ogólne

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie gromadzi  opracowania merytoryczne dotyczące problemu hałasu w mieście. Ponadto w ramach realizowanego projektu "Niech nas usłyszą" Stowarzyszenie przygotowuje również własne raporty, które udostępniamy w zakładkach obok.