Projekt "Niech nas usłyszą"

SZKOLENIA

Szkolenie „Jakie prawa przysługują mieszkańcom w obronie przed hałasem?”

Dnia 3 kwietnia 2014 r. w godzinach 10.00 – 16.00 w „Warsztacie”, przy Pl. Konstytucji 4 odbyło się szkolenie pod hasłem „Jakie prawa przysługują mieszkańcom w obronie przed hałasem?”.

W trakcie szkolenia omówione zostały sposoby skutecznej komunikacji i osiągania porozumienia w sytuacjach konfliktowych oraz rozwiązania polskiego systemu prawnego w zakresie ochrony mieszkańców w przypadku naruszania dopuszczalnych norm hałasu. Zostały zaprezentowane studia przypadku na podstawie wybranych warszawskich klubów i klubokawiarni. Na zakończenie szkolenia odbyła się dyskusja z przedstawicielami Straży Miejskiej oraz Policji.

Szczegółowy plan szkolenia przedstawiał się następująco:  szczegółowy program szkolenia

 

Szkolenie „Wpływ hałasu na zdrowie i funkcjonowanie człowieka”

Dnia 27 maja 2014 r. w godzinach 14.00 – 18.00 w SPS SOLEC s.c., przy ul. Solec 44 odbyło się szkolenie pod hasłem „Wpływ hałasu na zdrowie i funkcjonowanie cżłowieka".

W trakcie szkolenia omówione zostały zagadnienia dotyczące definicji hałasu oraz identyfikacji zagrożeń, jakie mogą być jego wynikiem. Skupiono się także na zdrowotnych konsekwencjach przeciążenia hałasem. Ponadto przeanalizowano negatywne skutki hałasu dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

Dodatkowo przedstawione zostały doświadczenia problemów z hałasem w Krakowie, a także przeprowadzono doświadczenie akustyczne z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego.

>>> PREZENTACJA <<<  Pani Anna Kossak - psycholog 

Szczegółowy plan szkolenia przestawiał się następująco: szczegółowy program szkolenia

 

Szkolenie „Klubuję się z fasonem. Savoir-vivre klubowicza” 

Dnia 4 czerwca 2014 r. w godzinach 10.00 – 26.00 w Klubie Tarabuk, przy ul. Browarnej 6  odbyło się szkolenie skierowane do mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mediów pod hasłem „Prawo do informacji publicznej". Analogiczne szkolenie, dedykowane dla urzędników administracji publicznej oraz służb porządkowych odbyło się 17 czerwca 2014 r. w godzinach 11.00 - 16.00 w Warsztacie, przy Pl. Konsytucji 4.

W trakcie szkolenia omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in. dialogu empatyzującego oraz przezwyciężania stereotypów i barier komunikacyjnych. Dodatkowo Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w warszatach kształtujących umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji.  Szczegółowy program szkolenia przedstawiał się następujaco szczegółowy program sszkolenia

 

 

Szkolenie „Prawo do informacji publicznej”

Dnia 16 czerwca 2014 r. w godzinach 15.00 – 20.00 w Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, przy ul. Czerniakowskiej 178 A odbyło się szkolenie skierowane do mieszkańców, właścicieli klubów, klubowiczów pod hasłem „Klubuję się z fasonem. Savoir-vivre klubowicza". 

W trakcie szkolenia omówione zostały zagadnienia dotyczące definicji informacji publicznej, formy i warunków zgłaszania zapytań o udzielenie informacji publicznej oraz procedury rozpatrywania wniosków. Ponadto na konkretnych przykładach postanowień Sądu Administracyjnego przybliżone zostały zagadnienia z zakresu treści zapytań o dostęp do informacji publicznej. Dodatkowo Uczestnicy mieli możliwość zadawania szczegółowych pytań o wskazówki dla formułowania zapytań oraz udzielania odpowiedzi w zakresie informacji publicznej.

>>> PREZENTACJA <<<  Pan dr Piotr Sitniewski - Prezes Fundacji JAWNOSC.PL

>>> WYBÓR AKTÓW PRAWNYCH <<<

Szczegółowy plan szkolenia przestawiał się następująco: szczegółowy program szkolenia