Projekt "Niech nas usłyszą"

DEBATY

Debata "Ożywianie Wisły - mieszkańcy, przyroda, rozrywka" 

Dnia 7 sierpnia 2014 r. w Klubie Kultury Saska Kępa, przy ul. Brukselskiej 23 odbyła się debata pn „Ożywianie Wisły – mieszkańcy, przyroda, rozrywka”. Było to kolejne wydarzenie, realizowane w ramach projektu „Niech nas usłyszą”. Osobami biorącymi udział w panelu dyskusyjnym byli: Pani Agnieszka LizisAsystentka Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy, która w wobec nieobecności zapowiadanego Pana Michała Olszewskiego, Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy reprezentowała Urząd Miasta, Pan prof. dr hab. Maciej Luniakprzyrodnik, ekolog, ekspert ds. ekologii miasta, reprezentujący głos środowiska przyrodniczego oraz Pan Mikołaj Piotrowski, Dyrektor ds. Komunikacji, Rzecznik Prasowy Spółki PL.2012+, operatora Stadionu Narodowego. Moderatorem debaty był Pan Krzysztof Korczak, członek i współzałożyciel stowarzyszenia „Koalicja: Ciszej, proszę!”. Sprawozdanie z debaty jest dostępne tutaj: sprawzdanie

 

Debata w trakcie posiedzenia Komisji ds. Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych Urzędu Dzielnicy Śródmieście

20 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych, Urzędu Dzielnicy Śródmieście. Kluczowym punktem posiedzenia był stan bezpieczeństwa na śródmiejskim brzegu Wisły, ze szczególnym uwzględnieniem przekraczania norm hałasu przez działające tam kluby. W posiedzeniu uczestniczyli: Z-ca burmistrza Śródmieścia, Dyrektor Zarządu Mienia, Dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej Dzielnicy Śródmieście, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Dyrektor Delegatury Bezpieczeństwa Dz. Śródmieście oraz Komendant Policji i Naczelnik Straży Miejskiej Dz. Śródmieście. Zaproszeni na nie zostali zarówno mieszkańcy jak i przedstawiciele klubów. Posiedzenie zostało zorganizowane we współpracy z Mieszkańcami SBM Torwar oraz Stowarzyszeniem „Koalicja: Ciszej, proszę!”. Pełna treśc notatki ze spotkania jest dostępna tutaj: (PDF).

 

Debata "Wpływ hałasu generowanego przez kluby na jakośc życia mieszkańców Warszawy" 

Dnia 17 września w Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, przy ul. Czerniakowskiej 178 A odbyło kolejne wydarzenie zorganizowane przez stowarzyszenie „Koalicja: „Ciszej, proszę!” w ramach projektu „Niech nas usłyszą”, którego Partnerem jest Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce. Celem spotkania pod hasłem „Wpływ hałasu generowanego przez kluby na jakość życia mieszkańców Warszawy” była prezentacja i omówienie wyników przeprowadzonych badań. Notatka ze spotkania jest dostępna tutaj: sprawozdanie