Nasza misja


Jesteśmy mieszkańcami Warszawy. Pragniemy rozwoju naszego miasta,  chcemy, aby zasługiwało na miano metropolii.  Miasto żyje, bawi się coraz dłużej, często do rana. Jednym z przejawów zmian jakie mają miejsce jest coraz większa liczba klubów prowadzących działalność na wolnym powietrzu.

Te nowe zjawiska wiążą się z uciążliwościami dla osób zamieszkujących okolice tętniące życiem nocnym: przede wszystkim przekraczającym wszelkie normy hałasem, brudem, zanieczyszczeniem sąsiadujących z klubami terenów . Od początku pojawiały się na tym tle konflikty z okolicznymi mieszkańcami.  Miały one swoje apogeum w połowie zeszłego roku.  Temat pojawił się w mediach – zabierali głos właściciele lokali, ich klienci, osoby zamieszkujące w sąsiedztwie. Dyskusję prowadzono pod hasłem – Cisza nocna.

My mieszkańcy zamieszkujący miejsca, w których prowadzone jest życie nocne nie zgadzamy się przesłaniem hasła: " Warszawa 22.00 – 6.00, Tu się nie śpi".  Tak jak mieszkańcy Warszawy, jej goście,  mają prawo do nocnej zabawy, tak my, sąsiedzi,  uważamy, że nie musimy w tym uczestniczyć.  Zabawa nie może wykluczać naszego prawa do życia w cywilizowanych warunkach. Tak jak jedni mają prawo się bawić, tak inni mają prawo do szacunku i bezpieczeństwa we własnych domach. Pamiętajmy , że nie wszyscy korzystają z wakacji w tym samym czasie i nie każdy odpoczywa w ten sam sposób.

Ciszej, proszę to nazwa koalicji, którą powołali  do życia mieszkańcy rejonów, gdzie toczy się intensywne życie nocne. Naszym celem jest ucywilizowanie funkcjonowania miasta w godzinach nocnych.

Nie jesteśmy przeciwnikami nocnego życia naszego miasta, nie postulujemy zamykania lokali, które są dla nas tak uciążliwe. Uważamy, że istnieje możliwość uzyskania kompromisu satysfakcjonującego obie strony. Aby to było możliwe uważamy za konieczne przestrzeganie prawa, opracowanie i wdrożenie w życie kodeksu dobrych praktyk skierowanego do uczestników nocnych imprez, właścicieli lokali i władz miasta. Deklarujemy chęć współpracy, bo mamy świadomość, że najlepsze przepisy prawa,  znakomity kodeks nie będą wystarczające bez ich wsparcia. Pragniemy, aby nocnej zabawie towarzyszyło hasło: Ciszej, proszę! Pamiętajmy o tych, którzy też chcą być zadowoleni z życia w naszym, wspólnym mieście.