Metropolie - Berlin

Berlin się bawi!


W dniu 17.03.2014 z inicjatywy V-ce Prezydenta Warszawy Pana Michała Olszewskiego  została zorganizowana wizyta studyjna do Berlina.  W wizycie,  obok Pana Wiceprezydenta, jego asystentki uczestniczyli przedstawiciele  Stowarzyszenia „Koalicja: Ciszej, proszę !”  oraz reprezentantka jednego z właścicieli warszawskich klubów.


Tematem spotkań była prezentacja działań władz Berlina na rzecz zmniejszania uciążliwości życia nocnego, wyrażającego się w postaci nadmiernego hałasu i zaśmiecania otoczeniaimprez.


Delegacja odbyła dwa spotkania: z przedstawicielami Clubkommision i Musicboardu.
Clubkommision to organizacja grupująca berlińskie kluby nocne. Przynależność do Komisji jest dobrowolna. Komisja promuje działalność klubów, stanowi miejsce wymiany poglądów, wspiera je w radzeniu sobie z problemami.
Po prezentacji działalności Komisji skupiliśmy się na problemie działań skierowanych na minimalizację uciążliwości klubów. Gospodarze jednego z klubów potwierdzili, że przepisy dotyczące walki z nadmiernym  hałasem i zanieczyszczeniem są w Berlinie bardzo restrykcyjne i rygorystycznie przestrzegane. Zbyt głośna muzyka może oznaczać zarekwirowanie przez policję sprzętu. Często na tym się nie kończy, bo w wielu przypadkach konieczne jest zakończenie działalności klubu, aprocedury z tym związane mogą trwać tylko 3 – 4 tygodnie.


Zaprezentowano także zmiany w lokalizacji klubów na terenie Berlina związane z eliminowaniem klubów z terenów o dużej gęstości zamieszkania. Przenoszą się one na tereny postindustrialne, oddalone od zwartej zabudowy.
Zdarzają się także sytuacje, że bliskość klubów wpływa na sposób projektowania nowych inwestycji mieszkaniowych. Sypialnie lokowane są od cichej strony, a od strony klubów montowane są okna o podwyższonym tłumieniu dźwięków.
Na zakończenie spotkania zwiedziliśmy klub znajdujący się w podziemiach budynku, w którym mieści się siedziba Komisji. Towarzyszył nam i udzielał wyjaśnień właściciel klubu.


O godz. 14.00 spotkaliśmy się z szefową Musicboardu, Panią KatjąLucker. Musicboard jest organizacją powołaną przez władze Berlina, której celem jest wypracowywanie porozumienia pomiędzy klubami a mieszkańcami.Tematem spotkania były wyłącznie metody minimalizowania uciążliwości klubów dla okolicznych mieszkańców. Gospodyni spotkania podobnie jak przedstawiciele Clubkommision informowała, że berlińskie przepisy dotyczące walki z nadmiernym hałasem i zaśmieceniem są bardzo restrykcyjne. Organizatorzy życia klubowego muszą ich przestrzegać, bo inaczej grozi to likwidacją klubu bądź przerwaniem imprezy pod gołym niebem.

 
W trakcie obu spotkań nasi gospodarze pytali o warszawskie doświadczenia nocnego życia klubowego. W odpowiedzi usłyszeli, że aktualnie wspólnie z naszą Koalicją i przedstawicielami klubów przygotowywany jest Kodeks dobrych praktyk, dokument kierowany do właścicieli klubów oraz mieszkańców określający zasady wzajemnej współpracy pod nadzorem władz miasta, mającej na celu respektowanie prawa okolicznych mieszkańców do nocnego wypoczynku. Przygotowywany jest także kodeks postępowania dla osób uczestniczących w nocnych zabawach apelujący o kulturalne zachowanie.


Zachęcamy do obejrzenia zdjęć dokumentujących wizytę.