Alarmuj

Hałas słyszalny w Twoim mieszkaniu jest nie do wytrzymania - zgłoś to policji lub straży miejskiej. Poniżej znajdziesz informację, jak to zrobić.

  • Jeżeli uporczywie po godz. 22 nęka Cię nadmierny, ciągły hałas, zawiadom telefonicznie Straż Miejską nr 986 lub Dyżurnego Policji nr  997. Podaj im swoje dane osobiste, zobowiąż do interwencji. Jeżeli hałas jest szczególnie dotkliwy w mieszkaniu – powiedz, że mogą dokonać oceny w Twym mieszkaniu. Od rozmówcy uzyskaj numer Twego zgłoszenia/interwencji.
  • Zaoferuj Straży/Policji swą obecność na miejscu/na dole kiedy przyjedzie patrol (obecność Twoją lub umówionych, współdziałających sąsiadów). 
  • Ubierz się ciepło, aby towarzyszyć patrolowi. Współudział w pracy patrolu może zająć sporo czasu (dlatego dobrze tę czynność dzielić z sąsiadami). 
  • Nieraz patrol woli interweniować sam, ale jeśli czujnie wypatrzysz ich przyjazd, pofatyguj się na dół, przedstaw się i nawiąż współpracę.
  • Uprzejmie poproś członków patrolu o ich dane: nr-y służbowe wystarczą. Zapytaj także o ich podległość służbową (dowódca, komendant), aby wiedzieć, kogo personalnie wobec zwierzchników możesz potem pochwalić; powiedz to członkom patrolu.
  • Wspólnie z patrolem ustal godzinę, dolegliwość zdarzenia, poziom hałasu (to, czy zakłócenie jest nadmierne, jest ocenne, a więc względne; jeżeli Twoje oceny są słuszne - obstawaj przy nich, aby jednoznacznie zostały zanotowane przez patrol).
  • W ciągu 1-2 dni po patrolu pójdź/zadzwoń do szefa delegującej patrol jednostki, aby dowiedzieć się, jaki jest wynik (czy treść protokołu  zawiera oceny ustalone na miejscu zdarzenia, jakie dalsze działania zostaną podjęte).
  • Prowadź skrupulatny rejestr Twoich zgłoszeń do Straży i Policji, z numerem oraz datą skargi/interwencji. Co jakiś czas dziel się tymi danymi z Dzielnicowym.

Informację o zgłoszeniu przekaż nam mailem na adres: koalicja@ciszejprosze.pl  Anonimową informację o nocnym hałasie lub zakłócaniu porządku publicznego zamieścimy na naszej stronie.

Alarmowanie będzie bardziej skuteczne jeśli jednoczesnego zgłoszenia dokonywać będzie więcej osób. Dlatego  zorganizujcie się w sąsiedztwie. W pojedynkę jest trudno – w zespole łatwiej. Do współpracy zaproś sąsiadów/współmieszkańców, z którymi podzielisz czas i starania.

Traktuj funkcjonariuszy jak partnerów, a nie jak „szeryfów”, którzy od razu, z mocą mają zapewnić Ci spokój i porządek. Funkcjonariusze są na służbie i chcą swą misję wykonać profesjonalnie. Wobec zwierzchników patrolu wyraź pochwałę za sprawny przyjazd i profesjonalizm w działaniu. Możesz to zrobić ustnie, ale najlepiej pisemnie, z podaniem daty, miejsca, numeru zgłoszenia, danych członków patrolu.

Jeżeli pomimo kilkukrotnych interwencji patroli zakłócenia spokoju i bezpieczeństwa powtarzają się, swojemu rejestrowi zgłoszeń nadaj formę pisemnej skargi na uciążliwy lokal. Złóż ją w Urzędzie Miasta, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (hol główny, Informacja na prawo od wejścia, godz. 8-16). Dobrze, gdy jest to skarga zbiorowa podpisana przez wielu poszkodowanych. Zaznacz, że pomimo interwencji służb miejskich problem nie zniknął i oczekujesz skutecznego działania władz miasta dla ochrony spokoju i bezpieczeństwa mieszkańców. W przypadku uzasadnionym, udokumentowanym listą interwencji służb, postaw wniosek o cofnięcie problemowemu lokalowi najmu, koncesji na działalność, na sprzedaż alkoholu, wina oraz piwa, itp. (pamiętaj, że poszczególne rodzaje napojów alkoholowych muszą być wyliczone we wniosku osobno). W pisemnej skardze podaj Urzędowi Miasta jednolite dane kontaktowe do odpowiedzi -  Twoje/współpracujących współmieszkańców/wspólnoty/spółdzielni  (telefoniczne oraz pocztowe). Jeżeli nie otrzymasz w ciągu 3 tygodni sygnału o zajęciu się Twą skargą przez Urząd Miasta, napisz i złóż krótki monit.

O swoich zabiegach na rzecz spokoju i bezpieczeństwa współmieszkańców informuj Twoich Radnych – nawiąż współpracę z właściwą Radą Dzielnicy. Gdy opisane wcześniej działania nie polepszą sytuacji, wspólnie z lokalną Radą sporządźcie pisemne wezwanie do Rady Miasta (Sekretariat Biura Rady m. st. Warszawy, Pl. Defilad 1, XX piętro [PKiN], pok. 2012, godz. 8-16.), aby skutecznie zareagowała wobec Urzędu Miasta.

Cały czas współpracuj też z Dzielnicowym i z patrolami.

I tak – wytrwale – do skutku.

Nie ma jednego scenariusza skutecznego w różnorodnych rodzajach naruszania porządku, bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców m. st. Warszawy. Dlatego potrzebna jest Twoja elastyczność i wytrwałość w działaniu. A także staranność w dokumentowaniu Twoich zabiegów. W dotychczasowych przypadkach zdarzało się, że sugerowane wyżej kroki przynosiły ulgę mieszkańcom już na dość wstępnym etapie. Jednak w kilku sprawach to nie wystarczyło.

W ostateczności pozostaje jeszcze droga sądowa, choć bywa ona znacznie bardziej czasochłonna, kosztowna i uciążliwa.

Istnieją pewne możliwości techniczne, aby – na zaawansowanym etapie postępowania skargowego - specjalistycznymi urządzeniami badać poziom ciągłego hałasu w krytycznych miejscach. Wymaga to osobnych działań, o których indywidualnie może Cię poinformować

„Koalicja: Ciszej, proszę!” - www. ciszejprosze.pl

Skontaktuj się z nami.